Záruka a reklamace

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě, že obdržíte zboží, které je poškozené, jiné než objednané či pokud se objeví na zboží vady, máte právo toto zboží reklamovat.

Postup při reklamaci:
1. Informujte nás o reklamaci zboží e-mailem, písemně či telefonicky. Sdělte nám především charakter vady, kterou reklamujete.
2. Zboží je třeba zaslat (nejlépe doporučeně a pojištěné) či osobně doručit na adresu: NOVEGA s.r.o., Na Zvonku 870, 460 15 Liberec 15
3. Po obdržení zboží posoudíme oprávněnost reklamace a sdělíme Vám naše vyjádření a způsob vyřízení Vaší reklamace. Následně Vám zašleme zboží nové, opravené nebo Vám vrátíme peníze.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 30 dnů, ve většině případů se však snažíme vyřídit reklamaci rychleji.

 

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Na veškeré nabízené zboží poskytujeme dle zákona 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží se záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobků. Kratší životnost výrobku v takovém případě není možné považovat za vadu, kterou by bylo možno reklamovat.

Záruka se také nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním či údržbou zboží. Informace o správné údržbě textilního zboží jsou uvedeny na každém obalu či výrobku.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (firmě Novega s.r.o.) poplatky spojené s dodáním zboží a manipulační poplatek ve výši 150,- Kč.

StelleDonna

Sensi

My Best Home

Essex

Snelly